Samrådsspørgsmål

Din søgning gav 11 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BK Samrådsspm. om redegørelse for de overvejelser, begrundelser, hensyn, perspektiver og potentielle konsekvenser der kan være forbundet med at indføre et forbud i Danmark mod drengeomskæring, hvor der ikke foreligger en medicinsk begrundelse herfor, til sundhedsministeren, justitsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren Udenrigsministeren, Justitsministeren, Forsvarsministeren, Sundhedsministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om daværende forsvarsminister Peter Christensen havde kendskab til de norske støjvurderinger på F-35 og den rapport, der eksisterede i Forsvarsministeriet, på det tidspunkt hvor spørgeren i Folketingets Forsvarsudvalg fik et forkert svar om sagen, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Endeligt besvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om piloterne er med på Forsvarsministeriets meget ambitiøse model for, hvor meget de skal arbejde, når F-35 tages i anvendelse, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Endeligt besvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål H Samrådsspm. om, hvorfor ministeren gav indtryk af, at forhandlingerne med piloterne var i god gænge, når forhandlingerne om piloternes flyvetid på F-35 i virkeligheden slet ikke var påbegyndt, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Endeligt besvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål G Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til Rigsrevisionens kritik af grundlaget for beslutningen om anskaffelse af F35 som nyt kampfly, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Endeligt besvaret 02-11-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at sikre det fornødne terrorberedskab i Danmark, til forsvarsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Forsvarsministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om ministrene mener, at der er udført et tilfredsstillende antal terrorscenarie-fuldskalaøvelser med deltagelse af både politi, forsvar, hjemmeværn, beredskab og sundhedsmyndigheder i forhold til den trussel, der er imod Danmark, til forsvarsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Forsvarsministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om ministrene mener, at militært personel, herunder hjemmeværnssoldater, har de fornødne muligheder for et rimeligt egetforsvar i forbindelse med en indsættelse ved et terrorangreb, til forsvarsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Forsvarsministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om ministrene mener, at der er udarbejdet de fornødne retningslinjer for samarbejdet mellem militært personel, herunder hjemmeværnsoldater, og politiet i forbindelse med et terrorangreb, til forsvarsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Forsvarsministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om ministrene mener, at den retsstilling militært personel har når de er udkommanderet til støtte for politiet, herunder ved afgivelse af skud, er tilfredsstillende for personellet, til forsvarsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Forsvarsministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om sagen om brug af nordkoreanske strafarbejdere til at bygge et dansk inspektionsfartøj i Polen, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 11 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200