Lovforslag

Din søgning gav 123 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 117 Forslag til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 116 Forslag til lov om ferie. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 115 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser). Justitsministeriet 2017-18
L 114 Forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 113 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft). Undervisningsministeriet 2017-18
L 112 Forslag til lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt. Kulturministeriet 2017-18
L 111 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem). Justitsministeriet 2017-18
L 110 Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik. (Introduktion af officiel offentligt produceret statistik og gennemførelse af forordning om europæiske statistikker). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 109 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen). Skatteministeriet 2017-18
L 108 Forslag til lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Folketinget 2017-18
L 107 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Nedsættelse af VEU-bidrag, fuld arbejdsgiverfinansieret VEU-godtgørelse m.v., forbedret praktikbonus til arbejdsgivere samt forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 106 Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo og heste- og hundevæddemål m.v.). Skatteministeriet 2017-18
L 105 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner m.v. og erklæringsordning for visse foreninger og fonde). Skatteministeriet 2017-18
L 104 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.). Skatteministeriet 2017-18
L 103 Forslag til lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser. Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 102 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. (Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvand mod pesticider). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 101 Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Underretning om forhold vedrørende vand). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 100 Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Ændring af formålet med kystbeskyttelse og mulighed for forsøgsprojekter). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 99 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 98 Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 97 Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Forenkling og justering af reglerne om fordeling og boligplacering af flygtninge og præcisering af personkreds for danskuddannelse m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 96 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget kontrol på udlændingeområdet). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 95 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager og ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 94 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Videreførelse af adgangen til opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 93 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning m.v. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
Din søgning gav 123 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200