Udvalgsspørgsmål (forslagsdel)

Din søgning gav 2663 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 236 Spørgsmål 32 Spm. om ministeren kan bekræfte, at undersøgelsen dækkede 97 procent af alle parkeringsindtægter, og at ministeren i øvrigt i høringsnotatet skriver, ”at området blev grundigt belyst af Finansieringsudvalgets analyse fra 2010”, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 31 Spm. om, hvor meget Vejle Kommune efter de foreslåede regler årligt vil kunne afskrive af deres nyopførte parkeringsanlæg, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 30 Spm., om ministeren kan bekræfte, som det blev fremført på høringen den 24/5-18 om lovforslaget af blandt andet Aalborg Kommune, at det vil medføre mere betalingsparkering, hvis driften af kommunale parkeringsanlæg overlades til private, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 29 Spm. om, hvor stort et beløb Frederiksberg Kommune årligt kan fradrage af deres to nye parkeringsanlæg til ca. 120 mio. kr., hvis ministerens ændringsforslag vedtages, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 28 Spm. om, hvor stort ministeren forventer, at det samlede nedslag i modregningen vil være som følge af regeringens ændringsforslag om en dispensationsmulighed, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 27 Spm. om kommunerne bliver modregnet i beløbet af de udskrevne eller indbetalte parkeringsafgifter, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 26 Spm. om ministeren vurderer, at lovforslaget vil have en negativ indflydelse på omfanget af nye parkeringsanlæg fremover, hvis kommunerne ikke længere kan afskrive parkeringsanlæg, og parkeringsanlæggene dermed skal skattefinansieres i lighed med folkeskoler og plejehjem, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 25 Spm. om, hvor meget det fastsatte bundfradrag udgør, hvilket i lovforslagets bemærkninger er beskrevet som den anden mulighed for modregning af kommunernes parkeringsindtægter, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 24 Spm. om, hvor mange og hvilke kommuner der i dag i forbindelse med modregningen af parkeringsindtægter gør brug af: 1) 2007-indtægtsniveauet, 2) Et fastsat bundfradrag eller 3) Balanceordningen, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 23 Spm., om ministeren er enig med afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk, der på høringen den 24/5-18 sagde, at ”som det [lovforslaget] ligger nu, der vil det være en katastrofe. Der vil det bare være at putte pengene ned i statskassen”, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 22 Spm. om at kommentere de fem oplæg fra høringen den 24/5-18 om lovforslaget, jf. L 236 - bilag 9, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 21 Spm., om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til lovforslaget, som indebærer, at kommuner, som har investeret i parkeringsanlæg i god tro inden den 2/5-18, reelt får mulighed for at afskrive efter de hidtidige regler, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 20 Spm., om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til lovforslaget, som indebærer, at der afsættes en pulje, som er finansieret af statens modregning i bloktilskuddet, til at sikre kommuner med særlig store parkeringsudfordringer en mulighed for at investere i parkeringsanlæg, og som fordeles efter objektive kriterier, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 19 Spm., om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til lovforslaget, som indebærer, at kommuner med store parkeringsudfordringer skal have dækning for de grundlæggende parkeringsrelaterede udgifter ved, at det nuværende grundfradrag fastholdes, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 18 MFU spm., om at kommentere udtalelse af Torben Lund Kudsk, FDM, på udvalgets høring om lovforslaget den 24/5-18 i Landstingssalen, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 76 Spm. om kommentar til henvendelserne af 25/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, til sundhedsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 33 Spm. om, hvilken dato man i Skatteministeriet blev klar over, at overgangen til WLTP-målemetoden ville kunne medføre et øget afgiftsprovenu for visse biler, til skatteministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
L 221 Spørgsmål 2 Spm., om ministeren vil redegøre for, om studerende med usynlige handicap også er omfattet af lovforslaget, til børne- og socialministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 15 Spm., om servicelovens bestemmelser også gælder for børn på asyl- og udrejsecentre, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 14 Spm., om vi skal hjælpe familier med børn i udsendelsesposition mest muligt, også selvom det efter ministerens opfattelse kan løses, ved at forældrene rejser ud, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 13 Spm., om det er muligt, at lade barnets tarv have en mere central placering, når de forskellige hensyn i forhold til flytninger afvejes, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 12 Spm. om, hvorfor det ikke er muligt at tilbyde familier på udrejsecentre, at de kan lave deres egen mad, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 11 Spm., om ministeren er bekendt med Dansk Flygtningehjælps rapport fra 2018, ”Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre - om krydsfeltet mellem udlændingeloven og serviceloven”, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 10 Spm., om der er børn der mistrives på asyl- og udrejsecentre, mens de venter på at få deres sag afgjort eller venter på udsendelse, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 9 Spm., om ikke det er en dansk forpligtelse og i vores egen interesse at give børnene den bedst mulige trivsel, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 2663 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200