Det Politisk-Økonomiske Udvalgs lovforslag

Lovforslag vedr. ligestilling efter 2010-11 (1. samling) kan ses under Ligestillingsudvalget:

Se Ligestillingsudvalgets lovforslag

Din søgning gav 17 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 88 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Ophævelse af lovens revisionsbestemmelse). Ministeriet for Ligestilling 2010-11 (1. samling)
L 86 Forslag til lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love. (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 93 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Kønssammensætning i offentlige udvalg m.v.). Ministeriet for Ligestilling 2008-09
L 1 Forslag til lov om ændring af tronfølgeloven. (Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen – fremsat i henhold til proceduren i grundlovens § 88). Statsministeriet 2008-09
L 177 Forslag til lov om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. (Ændring af grundbeløb). Statsministeriet 2007-08 (2. samling)
L 186 Forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v. (Private udbetaleres anvendelse af Nemkontoregisteret). Finansministeriet 2006-07
L 137 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Definitioner af forskelsbehandling og af chikane og sexchikane m.v.). Socialministeriet 2006-07
L 171 Forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v., lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. samt lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Justering af Nemkontoordningen og reglerne om selvejende institutioners anvendelse af Statens Koncernbetalinger/Offentligt Betalingssystem). Finansministeriet 2005-06
L 161 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring af fristen for indsendelse af ligestillingsredegørelser). Socialministeriet 2005-06
L 171 Forslag til lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler. Statsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 170 Forslag til lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Finansministeriet 2004-05 (2. samling)
L 169 Forslag til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Statsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 100 Forslag til lov om Dagbladsnævnet. Statsministeriet 2004-05 (2. samling)
L 15 Forslag til lov om ændring af forskellige love på Finansministeriets område. (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen). Finansministeriet 2004-05 (2. samling)
L 158 Forslag til lov om Dagbladsnævnet. Statsministeriet 2004-05 (1. samling)
L 142 Forslag til lov om ændring af Lex Regia. (Konge-Lov). (Ophævelse af medlemmer af kongehusets immunitet). Statsministeriet 2004-05 (1. samling)
L 37 Forslag til lov om årpenge for prinsesse Alexandra. Statsministeriet 2004-05 (1. samling)
Din søgning gav 17 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200