Det Politisk- Økonomiske Udvalgs lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 47 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 88 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Ophævelse af lovens revisionsbestemmelse). Ministeriet for Ligestilling 2010-11 (1. samling)
L 86 Forslag til lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love. (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
B 91 Forslag til folketingsbeslutning om den kønsmæssige fordeling i offentlige udvalg, kommissioner og lign. Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
B 86 Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af et nationalt lykkeindeks. Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
B 79 Forslag til folketingsbeslutning om tildeling af officielle ordener og medaljer. Udenrigsministeriet 2010-11 (1. samling)
B 187 Forslag til folketingsbeslutning om, at pensioner, dagpenge og kontanthjælp m.v. skal følge indkomstudviklingen. Finansministeriet 2009-10
B 161 Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter. Ministeriet for Ligestilling 2009-10
B 3 Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af årsagerne til finanskrisen. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2009-10
L 93 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Kønssammensætning i offentlige udvalg m.v.). Ministeriet for Ligestilling 2008-09
L 1 Forslag til lov om ændring af tronfølgeloven. (Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen – fremsat i henhold til proceduren i grundlovens § 88). Statsministeriet 2008-09
B 202 Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af årsagerne til finanskrisen. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2008-09
L 177 Forslag til lov om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. (Ændring af grundbeløb). Statsministeriet 2007-08 (2. samling)
B 128 Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter. Ministeriet for Ligestilling 2007-08 (2. samling)
B 49 Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem kvinder og mænd ved ansættelse som præster i den danske folkekirke. Kirkeministeriet 2007-08 (2. samling)
B 37 Forslag til folketingsbeslutning om respekt for arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og retfærdig konkurrence. Beskæftigelsesministeriet 2007-08 (2. samling)
B 20 Forslag til folketingsbeslutning om respekt for arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og retfærdig konkurrence. Beskæftigelsesministeriet 2007-08 (1. samling)
L 186 Forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v. (Private udbetaleres anvendelse af Nemkontoregisteret). Finansministeriet 2006-07
L 137 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Definitioner af forskelsbehandling og af chikane og sexchikane m.v.). Socialministeriet 2006-07
B 159 Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter. Socialministeriet 2006-07
B 154 Forslag til folketingsbeslutning om respekt for arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og retfærdig konkurrence. Beskæftigelsesministeriet 2006-07
B 32 Forslag til folketingsbeslutning om, at pensioner, dagpenge og kontanthjælp skal følge indkomstudviklingen. Finansministeriet 2006-07
B 28 Forslag til folketingsbeslutning om bedre løn i ældreomsorgen. Finansministeriet 2006-07
B 15 Forslag til folketingsbeslutning om en etisk offentlig indkøbs- og investeringspolitik. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2006-07
L 171 Forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v., lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. samt lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Justering af Nemkontoordningen og reglerne om selvejende institutioners anvendelse af Statens Koncernbetalinger/Offentligt Betalingssystem). Finansministeriet 2005-06
L 161 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring af fristen for indsendelse af ligestillingsredegørelser). Socialministeriet 2005-06
Din søgning gav 47 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200