Beslutningsforslag

Din søgning gav 147 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 147 Betænkning og indstilling om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Ændring af forskellige arbejdsformer og forretningsgange m.v.). 2017-18
B 146 Forslag til folketingsbeslutning om adgang til at inddrage forældremyndighedsindehavers opholdstilladelse, hvis vedkommende sender sit barn på genopdragelsesrejse i udlandet. Martin Henriksen (DF), Pernille Bendixen (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 145 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Det Dataetiske Råd. Josephine Fock (ALT), René Gade (ALT) 2017-18
B 144 Forslag til folketingsbeslutning om ændret skattefradrag for kontingenter til fagforeninger. Karsten Hønge (SF), Kirsten Normann Andersen (SF) 2017-18
B 143 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed. Pia Kjærsgaard (DF), Henrik Dam Kristensen (S), Kristian Pihl Lorentzen (V), Leif Mikkelsen (LA) 2017-18
B 142 Forslag til folketingsbeslutning om større hensyntagen til børns trivsel på asylcentre. Holger K. Nielsen (SF), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 141 Forslag til folketingsbeslutning om at sikre forbrugernes rettigheder ved køb og vedligeholdelse af elektriske apparater. Lisbeth Bech Poulsen (SF), Kirsten Normann Andersen (SF), Trine Torp (SF) 2017-18
B 140 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn (borgerforslag). Peter Skaarup (DF), Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Morten Østergaard (RV), Karsten Hønge (SF), Mette Abildgaard (KF) 2017-18
B 139 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2016. 2017-18
B 138 Forslag til folketingsbeslutning om børn og unge under 18 års egenbetaling for ophold på anbringelsessteder. Karin Nødgaard (DF), Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Carsten Kudsk (DF), Morten Marinus (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 137 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en certificeringsordning for tolke og et register over certificerede tolke. Josephine Fock (ALT), Pernille Schnoor (ALT) 2017-18
B 136 Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af krav til sprogkundskaber og kvalifikationer mellem læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU/EØS og tredjelande. Søren Søndergaard (EL), Stine Brix (EL), Eva Flyvholm (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2017-18
B 135 Forslag til folketingsbeslutning om dokumentation af ligeløn. Roger Courage Matthisen (ALT), Carolina Magdalene Maier (ALT), Pernille Skipper (EL) 2017-18
B 134 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af forbud mod brug af neonikotinoider. Søren Egge Rasmussen (EL), Eva Flyvholm (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2017-18
B 133 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af børn og unges mentale trivsel ved indførelsen af et klippekort til fritidsaktiviteter. Pernille Schnoor (ALT), René Gade (ALT), Carolina Magdalene Maier (ALT) 2017-18
B 132 Forslag til folketingsbeslutning om, at en overtrædelse af vilkår fastsat ved dom altid skal udløse, at vedkommende på ny bliver stillet for en dommer. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 131 Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf i forbindelse med drab på flere personer. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 130 Forslag til folketingsbeslutning om en folkeafstemning forud for dansk deltagelse i EU's bankunion. Kenneth Kristensen Berth (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Claus Kvist Hansen (DF), Jan Erik Messmann (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 129 Forslag til folketingsbeslutning om stop for udbud af togdrift i Danmark. Henning Hyllested (EL), Søren Søndergaard (EL) 2017-18
B 128 Forslag til folketingsbeslutning om tilgængelighed for personer med handicap til ny- og ombyggede enfamilieshuse. Kirsten Normann Andersen (SF), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 127 Forslag til folketingsbeslutning om sikring af handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed. Jakob Sølvhøj (EL), Stine Brix (EL), Finn Sørensen (EL) 2017-18
B 126 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod vilde dyr i cirkus. Maria Reumert Gjerding (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Christian Poll (ALT), Torsten Gejl (ALT), Trine Torp (SF) 2017-18
B 125 Forslag til folketingsbeslutning om nedbringelse af risikoen for at blive smittet med legionellabakterien fra varmtvandssystemer i Danmark. Liselott Blixt (DF), Karina Adsbøl (DF), Henrik Brodersen (DF), Mikkel Dencker (DF), Jeppe Jakobsen (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 124 Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffen for tyveri af kæledyr. Karina Due (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 123 Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffen i sager om illegal handel med cigaretter og bedre muligheder for politiet til at udføre en styrket kontrolindsats. Hans Kristian Skibby (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
Din søgning gav 147 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200