Beslutningsforslag

Din søgning gav 18 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 18 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten. Finn Sørensen (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Søren Søndergaard (EL) 2017-18
B 17 Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe de obligatoriske nationale test og stoppe Danmarks deltagelse i PISA-undersøgelserne. Jakob Sølvhøj (EL), Stine Brix (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2017-18
B 16 Forslag til folketingsbeslutning om et loft over antal elever i en folkeskoleklasse. Jakob Sølvhøj (EL), Stine Brix (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2017-18
B 15 Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af en 10-årig skovplan, der skal få Danmark tilbage på sporet med hensyn til en fordobling af skovarealet. Søren Egge Rasmussen (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Christian Juhl (EL), Finn Sørensen (EL) 2017-18
B 14 Forslag til folketingsbeslutning om en statslig tilskudspulje, der skal fremme opførelsen af almene ungdomsboliger i 2018 og 2019. Søren Egge Rasmussen (EL), Pelle Dragsted (EL) 2017-18
B 13 Forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af mindreårige asylansøgere. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 12 Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge for at have valgret og være valgbare til kommunale og regionale valg skal have bestået prøve i dansk 3. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 11 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af brugerbetaling for tolkeydelser. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 10 Forslag til folketingsbeslutning om skærpet tilsyn med pengeinstitutter og realkreditinstitutter, hvad angår deres begrundelser for at hæve bidragssatserne. Pelle Dragsted (EL), Josephine Fock (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF) 2017-18
B 9 Forslag til folketingsbeslutning om indeksering af dagpenge. Bent Bøgsted (DF), Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Claus Kvist Hansen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Jeppe Jakobsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 8 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et videreuddannelsesfradrag for udøvende kunstnere. Søren Søndergaard (EL), Pelle Dragsted (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2017-18
B 7 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kulturservicefradrag. Søren Søndergaard (EL), Pelle Dragsted (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2017-18
B 6 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kunstnerfradrag for skabende kunstnere. Søren Søndergaard (EL), Pelle Dragsted (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2017-18
B 5 Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en kunst- og kulturoplevelsesordning for borgere på institution. Søren Søndergaard (EL), Pelle Dragsted (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2017-18
B 4 Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af begrænsningen af fradrag for rejseudgifter for udøvende kunstnere. Søren Søndergaard (EL), Pelle Dragsted (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Jakob Sølvhøj (EL) 2017-18
B 3 Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem. Stine Brix (EL), Finn Sørensen (EL) 2017-18
B 2 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd for hverv som følge af det politiske hverv. Pelle Dragsted (EL), Henning Hyllested (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2017-18
B 1 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
Din søgning gav 18 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200