Beslutningsforslag

Din søgning gav 101 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 101 Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til aflastning af forældre til børn med funktionsnedsættelser under midlertidige ophold i udlandet. Karina Adsbøl (DF), Pernille Bendixen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 100 Forslag til beslutningsforslag om afbureaukratisering af kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Alex Ahrendtsen (DF), Tilde Bork (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Christian Langballe (DF), Ib Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 99 Forslag til folketingsbeslutning om fratagelse af passet fra dømte pædofile. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 98 Forslag til folketingsbeslutning om, at en ubetinget tidsbegrænset udvisningsdom ikke automatisk giver adgang til Danmark, når tidsperioden er udløbet. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 97 Forslag til folketingsbeslutning om supplering af den normale straf for at udøve hærværk med betaling for udbedring af hærværket. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 96 Forslag til folketingsbeslutning om kvalitetssikring af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og oprettelse af en tilhørende overbygning til uddannelsen. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Karina Adsbøl (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Tilde Bork (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Christian Langballe (DF), Ib Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 95 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af nummerplader med Dannebrog. Mikkel Dencker (DF), Henrik Brodersen (DF), Jan Rytkjær Callesen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 94 Forslag til folketingsbeslutning om betaling efter indbrud. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 93 Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med frie a-kasser med dagpenge uden modkrav. Torsten Gejl (ALT), Uffe Elbæk (ALT), Josephine Fock (ALT), René Gade (ALT), Carolina Magdalene Maier (ALT), Roger Courage Matthisen (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Ulla Sandbæk (ALT) 2017-18
B 92 Forslag til folketingsbeslutning om at forhøje strafferammen for at forstyrre Folketingets arbejde til minimum 14 dages fængsel og maksimalt 3 år. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 91 Forslag til folketingsbeslutning om en uvildig undersøgelse af udlændinge- og integrationsministerens håndtering af adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere. Mattias Tesfaye (S), Nikolaj Villumsen (EL), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Holger K. Nielsen (SF) 2017-18
B 90 Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) 2017-18
B 89 Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af afgiften på tobak. Pernille Schnoor (ALT), René Gade (ALT), Carolina Magdalene Maier (ALT) 2017-18
B 88 Forslag til folketingsbeslutning om afhentning af pas ved personligt fremmøde og begrænsning af antallet af udstedelser af pas grundet bortkomst. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 87 Forslag til folketingsbeslutning om Grønt Danmarkskort og kommunernes mulighed for at udpege Natura 2000-områder. Trine Torp (SF), Maria Reumert Gjerding (EL), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV) 2017-18
B 86 Forslag til folketingsbeslutning om automatisk inddragelse af opholdstilladelse for udlændinge, der har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i 3 år. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 85 Forslag til folketingsbeslutning om et helt eller delvist udgangsforbud for asylansøgere under 18 år. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 84 Forslag til folketingsbeslutning om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum og omlægning af systemet med hædersydelse. Alex Ahrendtsen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Jan Erik Messmann (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 83 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter. Rasmus Nordqvist (ALT), Christian Poll (ALT), Carolina Magdalene Maier (ALT), Søren Egge Rasmussen (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Pelle Dragsted (EL) 2017-18
B 82 Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe uddannelsesloftet (borgerforslag). Peter Skaarup (DF), Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Mette Abildgaard (KF) 2017-18
B 81 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af legatuddelinger under det danske kunststøttesystem. Alex Ahrendtsen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Jan Erik Messmann (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 80 Forslag til folketingsbeslutning om at erstatte Statens Kunstfond med seks regionale kunstfonde. Alex Ahrendtsen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Jan Erik Messmann (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 79 Forslag til folketingsbeslutning om ret til hjemmedyrkning af cannabis til eget forbrug. Torsten Gejl (ALT), Josephine Fock (ALT), René Gade (ALT) 2017-18
B 78 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af princip om udtrapningsplan ved udskrivelse af psykofarmaka. Trine Torp (SF), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 77 Forslag til folketingsbeslutning om præcisering af princippet for forældreinddragelse i sager om særlig støtte til børn og unge underlagt ekstrem social kontrol. Marianne Jelved (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Pernille Skipper (EL), Torsten Gejl (ALT), Trine Torp (SF) 2017-18
Din søgning gav 101 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200