Beslutningsforslag

Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 53 Forslag til folketingsbeslutning om opdatering af reglerne for miljøzoner i Danmark. Ida Auken (RV), Morten Østergaard (RV), Maria Reumert Gjerding (EL), Henning Hyllested (EL), Roger Courage Matthisen (ALT), Christian Poll (ALT), Pia Olsen Dyhr (SF), Trine Torp (SF) 2017-18
B 52 Forslag til folketingsbeslutning om et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved kviklån på 15 pct. over diskontoen. Lisbeth Bech Poulsen (SF), Kirsten Normann Andersen (SF), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 51 Forslag til folketingsbeslutning om krav om, at tobakssalg skal ske fra en kiosk eller en særlig kasselinje i supermarkederne samt markedsføres og sælges i neutrale indpakninger. Kirsten Normann Andersen (SF), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 50 Forslag til folketingsbeslutning om udsendelse af yderligere danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) 2017-18
B 49 Forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til NATOs maritime Operation Sea Guardian i Middelhavet. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) 2017-18
B 48 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for elevfordeling på gymnasierne. Annette Lind (S), Mattias Tesfaye (S), Marlene Borst Hansen (RV), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 47 Forslag til folketingsbeslutning om udførelse af usikkerhedsberegning på NLES4-modellen, der ligger til grund for fødevare- og landbrugspakken. Ida Auken (RV), Morten Østergaard (RV) 2017-18
B 46 Forslag til folketingsbeslutning om navngivning af uddannelsesinstitutioner. Alex Ahrendtsen (DF), Tilde Bork (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Marie Krarup (DF), Peter Skaarup (DF), Dorthe Ullemose (DF) 2017-18
B 45 Forslag til folketingsbeslutning om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 44 Forslag til folketingsbeslutning om samfundsansvar i pensionskasser. Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 43 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af obligatoriske dansksprogede fag på de engelsksprogede uddannelser i Danmark. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Tilde Bork (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Christian Langballe (DF), Ib Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 42 Forslag til folketingsbeslutning om, at kommunalbestyrelser kan begrænse den generelle tilladelse til at sejle med vandscooter i danske havne og ved udpegede badestrande. Jan Erik Messmann (DF), Pia Adelsteen (DF), Lise Bech (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen (DF), Ib Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 41 Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve EU's kodeks for onlineadfærd. Kenneth Kristensen Berth (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen (DF), Claus Kvist Hansen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 40 Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 31 af 16. november 2017 om køb af nye kampfly tilbage fra Finansudvalget. Eva Flyvholm (EL), Pelle Dragsted (EL), Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K. Nielsen (SF), Lisbeth Bech Poulsen (SF) 2017-18
B 39 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod giftstoffer i tatoveringsblæk. Søren Søndergaard (EL), Stine Brix (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2017-18
B 38 Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet lovgivning og bedre indsats mod psykisk vold. Josephine Fock (ALT), Rune Lund (EL), Marianne Jelved (RV) 2017-18
B 37 Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for 2016. 2017-18
B 36 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af dobbeltmandater som medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd og medlem af Folketinget. Kirsten Normann Andersen (SF), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 35 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af beskyttet naturområde i Øresund. Martin Lidegaard (RV), Ida Auken (RV), Morten Østergaard (RV) 2017-18
B 34 Forslag til folketingsbeslutning om sikring af billigere lånemuligheder til boliger og erhverv i yderområder. Lisbeth Bech Poulsen (SF), Kirsten Normann Andersen (SF), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 33 Forslag til folketingsbeslutning om tilbagerulning af lovændringen om skærpelse af straffen for tiggeri. Josephine Fock (ALT), Rune Lund (EL) 2017-18
B 32 Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af en række bander og grupperinger. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 31 Forslag til folketingsbeslutning om, at borgere ikke må bære hovedbeklædning på deres kørekortfotografi af religiøse grunde. Kim Christiansen (DF), Henrik Brodersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Claus Kvist Hansen (DF), Merete Dea Larsen (DF), Jan Erik Messmann (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 30 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en omlægningspulje til at fremme driften af økologisk og plantebaseret kost i de offentlige køkkener. Søren Egge Rasmussen (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Marlene Borst Hansen (RV), Jacob Mark (SF), Trine Torp (SF) 2017-18
B 29 Forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for en bund under selskabsskatten i EU. Peter Hummelgaard Thomsen (S), Jesper Petersen (S) 2017-18
Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200