Udvalgenes alm. del spørgsmål

Din søgning gav 7478 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
UUI Alm.del Spørgsmål 619 Spm om, hvilke konkrete produktivitetsmæssige udfordringer regeringen mener, at ramadanen udgør for det danske arbejdsmarked, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 618 Spm., om ministeren har eksempler på konkrete sikkerhedsmæssige eller produktivitetsmæssige udfordringer under ramadanen m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 617 Spm. om, I hvor mange sager (omfattende hvor mange personer) danske myndigheder har givet tilladelse til familiesammenføring til herboende personer, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 7, stk. 3 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 616 Spm. om, hvad Udlændingestyrelsens forventede sagsbehandlingstid er i sager vedrørende familiesammenføring til herboende personer, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 7, stk. 3 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 615 Spm. om, hvor mange sager (omfattende hvor mange personer) vedrørende familiesammenføring til herboende personer, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 7, stk. 3 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 614 Spm., om det såkaldte familiesammenføringspotentiale (antallet af ægtefæller og mindreårige børn pr. voksen flygtning) for syriske flygtninge i Danmark adskiller sig væsentligt fra tallet 0,34 i Tyskland m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 613 Spm., om Dublin-reglerne er velfungerende m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 612 Spm., om der findes lignende eksempler fra Danmark som beskrevet i artiklen ”Søgte asyl i Danmark, men fik opholdstilladelse i Tyskland”, Jyllands-Posten den 21. maj 2018 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 212 Spm., om henvisningen i København-erklæringens punkt 26 til The Vienna Convention on the Law of Treaties indebærer, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol begrænses ift. at foretage dynamisk fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, til justitsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 211 Spm. om, hvorvidt København-erklæringen begrænser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols mulighed for at foretage dynamisk fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, til justitsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 210 Spm., om ministeren vil oversende sit talepapir fra samrådet den 24. maj 2018 om København-erklæringen, til ministeren for udviklingssamarbejde Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Spørgsmål 152 Spm. om, hvad ministeren vil gøre for at sikre tilstrækkeligt med uddannede medarbejdere inden for uddannelsespladser til ubefarne skibsassistenter, til uddannelses- og forskningsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Spørgsmål 151 Spm. om muligheden for at udvide antallet af uddannelsespladser til ubefarne skibsassistent på skoleskibet Georg Stage, til uddannelses- og forskningsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 629 MFU spm. om Vejdirektoratet har undersøgt muligheden for at etablere et nyt tilkørselsanlæg til Amagermotorvejen fra Avedøre Holme, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 628 MFU spm. om ministeren vil redegøre for den undersøgelse, som ministeren nævner, at Vejdirektoratet har foretaget for at effektivisere trafikafviklingen fra Avedøre Holme, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 627 Spm. om, hvor mange nye arbejdspladser regeringens strategi for luftfarten kan forventes at skabe i hovedstadsområdet på lang sigt, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 626 Spm. om ministeren er bekendt med, at konkursramte Hjørring Citybus havde store sikkerhedsproblemer ifølge artiklen ”Hjørring Citybus kører stadig rundt med børn i defekte busser” bragt i Chaufførnyt (nr. 2, maj 2018), til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 625 Spm. om kommentar til henvendelse fra Kurt Davids vedrørende hastighedsgrænser for kørsel med trailer, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 624 Spm. om ministeren mener, at man med hjemmel i vejloven kan fjerne parkerede delecykler fra offentlige cykelparkering, såfremt de ikke er til gene for øvrige trafikanter og fodgængere, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 623 Spm. om ministeren vil redegøre for kommunernes muligheder for aktivt at understøtte eller begrænse udlejning af delebiler og delecykler via digitale platforme fra offentlige arealer, stativer og P-pladser, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 622 Spm. om, hvordan regeringen implementerer sin deleøkonomiske strategi med henblik på at fremme deling og bedre udnyttelse af ressourcer i relation til DSB’s ejerskab af Bycyklen i København, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 621 Spm. om ministeren gennem DSB’s ejerskab af Bycyklen i København og på Frederiksberg vil redegøre for, om og hvordan Bycyklen i København og på Frederiksberg ser markedsafgrænsninger og markedsudvikling for dele-, pendler-, udlejnings- og bycykler, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 620 Spm. om ministeren vil redegøre for DSB’s holdning og forvaltning af bestyrelsesmandat i forhold til udviklingen af et privat konkurrencepræget marked for by- og delecykler i København og på Frederiksberg, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 619 Spm. om ministeren vil redegøre for Bycyklens oprindeligt forventede og faktiske resultater årligt siden opstart, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 618 Spm. om ministeren vil redegøre for eventuelle relevante statsstøtte- og konkurrenceretlige problemstillinger ved DSB’s ejerskab af Bycyklen i København, set i forhold til nye private aktører på markedet for dele-, pendler-, udlejnings- og bycykler, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 7478 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200