Alle udvalgsbilag

Din søgning gav 2805 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
L 16 Bilag 15 Tillægsbetænkning afgivet den 15. december 2017 15-12-2017
(2017-18)
L 41 Bilag 8 Tilføjelse til betænkning afgivet 15/12-17 15-12-2017
(2017-18)
UFO Alm.del Bilag 16 Om ny vejledning om lovkvalitet. 15-12-2017
(2017-18)
UFO Alm.del Bilag 15 Orientering om Tibetkommissionens afgivelse af beretning. 15-12-2017
(2017-18)
L 107 Bilag 8 Ændringsforslag til 3. behandling, fra undervisningsministeren 15-12-2017
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 35 Henvendelse af 15/12-17 fra Foreningen Far om deres kopi af høringssvar til Beskæftigelsesministeriet om Udkast til forslag til lov om ændring af barselsloven (indførelse af sorgorlov til fædre, medmødre og adoptanter) 15-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 80 Evaluering af reglerne om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder, fra erhvervsministeren 15-12-2017
(2017-18)
UPN Alm.del Bilag 113 Retningslinjer fra Det Europæiske Råd (art. 50) 15. december 2017 15-12-2017
(2017-18)
L 66 Bilag 10 Brev til ministeren om forelæggelse af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg 15-12-2017
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 34 Erhvervsstyrelsens evaluering af reglerne om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder, fra erhvervsministeren 15-12-2017
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 33 "Evaluering af den danske model for en mere ligelig kønssammensætning i bestyrelser i statslige institutioner og virksomheder” - evalueringen er udarbejdet af Rambøll Management Consulting på opdrag fra Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet, fra ministeren for fiskeri og ligestilling 15-12-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Bilag 101 Lovudkast - udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter hjemviste sager, indførelse af pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og indførelse af pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen), fra børne- og socialministeren 15-12-2017
(2017-18)
KUU Alm.del Bilag 67 Invitation til konferencen "Hvad skal vi med dansk indhold? - Optakt til det kommende medieforlig" den 18. januar 2018 på Christiansborg 15-12-2017
(2017-18)
IFU Alm.del Bilag 46 Fortroligt dokument 15-12-2017
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 32 Tidsplan for Retsudvalgets behandling af L 115 - Forslag til lov om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser) 15-12-2017
(2017-18)
L 98 Bilag 8 Henvendelse af 15/12-17 fra Peter Hansen 15-12-2017
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 31 L 115 - 1. behandling den 12/12-17 - Forslag til lov om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser) 15-12-2017
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 30 L 115 - Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser) 15-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 89 Talepapir fra åbent samråd den 14/12-17 om olieprisscenarier (samrådsspm. D), fra energi-, forsynings- og klimaministeren 15-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Bilag 102 Orientering om ny vejledning om lovkvalitet, fra justitsministeren 15-12-2017
(2017-18)
L 41 Bilag 7 Revideret ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren 15-12-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Bilag 134 Henvendelse af 13/12-17 fra Bo Hembæk Svensson vedr. Toxoplasma Gondii 15-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 239 Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse pr. 15/12-17 15-12-2017
(2017-18)
L 63 Bilag 7 Tillægsbetænkning afgivet den 14. december 2017 15-12-2017
(2017-18)
L 120 Bilag 1 Høringssvar og høringsnotat fra udlændinge- og integrationsministeren 15-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 2805 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200