Akstykker

Din søgning gav 110 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel
Aktstk. 110 Orienterende aktstykke om nyt studieadministrativt system
Aktstk. 109 Aktstykke om offentlig-privat partnerskabsaftale (OPP-aftale) mellem Bygningsstyrelsen og KPC København A/S
Aktstk. 108 Tidligere fortroligt aktstykke P af 20. april 2017 om et fællesstatsligt HR-system
Aktstk. 107 Aktstykke om overførsel fra TB-reserven til indsats mod afrikanske svinepest
Aktstk. 106 Aktstykke om udmøntning af Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst af 26. februar 2018
Aktstk. 105 Aktstykke om støtte til OHCHR
Aktstk. 104 Tidligere fortroligt aktstykke S af 9. maj 2018 om en midlertidig støtteordning til iranske asylansøgere og afviste asylansøgeres frivillige hjemrejse
Aktstk. 103 Aktstykke om fordeling af midler til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger og frivillige sociale organisationer
Aktstk. 102 Aktstykke om etablering af nyt Familieretshus
Aktstk. 101 Aktstykke om udmøntningen af Takst Sjælland og busterminal ved Dybbøls Bro
Aktstk. 100 Aktstykke om udlodningsmidlerne til kulturelle formål - ekstraordinært tilskud til Dansk Amatør Teater Samvirke
Aktstk. 99 Aktstykke om igangsættelse af to naturgenopretningsprojekter, hhv. Søborg Sø og Ekkodalen
Aktstk. 98 Aktstykke om support til borger.dk som led i Bedre Balance II
Aktstk. 97 Aktstykke om støtte til African Guarantee Fund (AGF)
Aktstk. 96 Aktstykke om NEXT Uddannelse København
Aktstk. 95 Aktstykke om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
Aktstk. 94 Orienterende aktstykke om uforbrugte udlodningsmidler til kulturelle formål - Udviklingsplatform for Scenekunst
Aktstk. 93 Aktstykke om driftstilskud til Creative Business Cup
Aktstk. 92 Aktstykke om indgåelse af offentlig-privat partnerskabsaftale (OPP-aftale) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab
Aktstk. 91 Aktstykke om indgåelse af en 15-årig uopsigelig lejeaftale med Aarhus Universitets Forskningsfond
Aktstk. 90 Aktstykke om udbetaling af erstatning i sager, hvor Københavns Politi har krænket demonstranters rettigheder
Aktstk. 89 Aktstykke om HF og VUC København Syds køb af ejendom i Hvidovre
Aktstk. 88 Aktstykke om forøgelse af bredbåndspuljen
Aktstk. 87 Aktstykke om tilskud til oprettelse af 10 uddannelsesstationer i 2018
Aktstk. 86 Aktstykke om friplads- og stipendieprogrammet på U.S. Virgin Island
Din søgning gav 110 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200