Afstemninger

Din søgning gav 223 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Afstem.nr. Titel Dato Resultat
224 2. (sidste) behandling af B 29: Om at arbejde for en bund under selskabsskatten i EU.. Endelig vedtagelse 08-02-2018 (2017-18) Forkastet
223 3. behandling af L 122: Om lempelser i elafgift og vandafgift for campingpladser og lystbådehavne og andre afgiftslempelser.. Endelig vedtagelse 08-02-2018 (2017-18) Vedtaget
222 3. behandling af L 31: Om ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn m.v.. Endelig vedtagelse 08-02-2018 (2017-18) Vedtaget
221 3. behandling af L 110: Om officiel statistik i Danmark og gennemførelse af forordning om europæiske statistikker.. Endelig vedtagelse 08-02-2018 (2017-18) Vedtaget
220 3. behandling af L 79: Om afskaffelse af halvårsregnskab i kommunerne.. Endelig vedtagelse 08-02-2018 (2017-18) Vedtaget
219 3. behandling af L 78: Om kommunernes styrelse og ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber.. Endelig vedtagelse 08-02-2018 (2017-18) Vedtaget
218 Forslag til vedtagelse nr. V 37 (S,V,LA,RV,SF,KF) 08-02-2018 (2017-18) Vedtaget
217 Forslag til vedtagelse nr. V 35 (S,V,LA,RV,SF,KF) 08-02-2018 (2017-18) Vedtaget
216 Udvalgets indstilling 08-02-2018 (2017-18) Vedtaget
215 2. behandling af L 95: Om økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager samt ophævelse af den særlige lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn.. æf. nr. 6 (DF) 06-02-2018 (2017-18) Forkastet
214 2. behandling af L 95: Om økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager samt ophævelse af den særlige lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn.. æf. nr. 4 (DF) 06-02-2018 (2017-18) Forkastet
213 2. behandling af L 95: Om økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager samt ophævelse af den særlige lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn.. æf. nr. 3 (DF) 06-02-2018 (2017-18) Forkastet
212 2. (sidste) behandling af B 10: Om skærpet tilsyn med pengeinstitutter og realkreditinstitutter, hvad angår deres begrundelser for at hæve bidragssatserne.. Endelig vedtagelse 01-02-2018 (2017-18) Forkastet
211 2. behandling af L 31: Om ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn m.v.. æf. nr. 5 (Justitsministeren) 30-01-2018 (2017-18) Vedtaget
210 2. behandling af L 31: Om ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn m.v.. æf. nr. 2 (DF) 30-01-2018 (2017-18) Forkastet
209 2. (sidste) behandling af B 22: Om at skrive den europæiske menneskerettighedskonvention ud af dansk lov.. Endelig vedtagelse 30-01-2018 (2017-18) Forkastet
208 3. behandling af L 113: Om kapacitetsloft for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.. Endelig vedtagelse 25-01-2018 (2017-18) Vedtaget
207 3. behandling af L 87: Om dækningsomfang m.v. ved stormflod og oversvømmelser samt justering af stormfaldsordningen.. Endelig vedtagelse 25-01-2018 (2017-18) Vedtaget
206 3. behandling af L 86 B: Om mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan.. Endelig vedtagelse 25-01-2018 (2017-18) Vedtaget
205 3. behandling af L 86 A: Om forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion.. Endelig vedtagelse 25-01-2018 (2017-18) Vedtaget
204 3. behandling af L 73: Om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel.. Endelig vedtagelse 25-01-2018 (2017-18) Vedtaget
203 3. behandling af L 121: Om fraværsret efter barselsloven til fædre, medmødre og adoptanter hvis barnet dør.. Endelig vedtagelse 25-01-2018 (2017-18) Vedtaget
202 3. behandling af L 117: Om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.. Endelig vedtagelse 25-01-2018 (2017-18) Vedtaget
201 3. behandling af L 116: Om lov om ferie.. Endelig vedtagelse 25-01-2018 (2017-18) Vedtaget
200 Forslag til vedtagelse nr. V 32 (DF) 25-01-2018 (2017-18) Forkastet
Din søgning gav 223 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200