Grundlovens paragraf 12

§ 12

Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene.

Kommentar:

Det lyder næsten, som om dronningen bestemmer alt. Men i virkeligheden er det ikke sådan, for grund-loven indeholder store begrænsninger for, hvad hun kan bestemme. Dronningen udøver sin magt gennem ministrene i en regering; hun har ikke nogen selvstændig magt. Det er beskrevet i § 13 og § 14.