Grundlovens paragraf 5

§ 5

Kongen kan ikke uden Folketingets samtykke være regent i andre lande.

Kommentar:

Dronningen kan ikke uden videre blive regent i et andet land. Det skal Folketinget først give tilladelse til.