Grundlovens paragraf 10

§ 10

Stk. 1. Statens ydelse til kongen bestemmes for hans regeringstid ved lov. Ved denne fastsættes tillige, hvilke slotte og andre statsejendele der skal overlades kongen til brug. 

Stk. 2. Statsydelsen kan ikke behæftes med gæld.

Kommentar:

Stk. 1. Folketinget bestemmer, hvor mange penge kongen eller dronningen skal have om året. Pengene kaldes for apanage. Dronningen får 72,3 mio. kr. om året, hvoraf de 7,2 mio. kr. går til prins Henrik og 1,1 mio. kr. til prinsesse Benedikte (pr. november 2013). Folketinget bestemmer også, hvilke slotte og anden statsejendom dronningen må bruge. Anden ejendom er f.eks. kongeskibet ‘Dannebrog’, som dronningen har fået lov til at råde over. Skibet ejes ellers af staten.

Stk. 2. Dronningen kan ikke belåne apanagen.