Grundlovens paragraf 1

§ 1

Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Kommentar:

Grundloven gælder for Danmark, Færøerne og Grønland. Der er ved lov gennemført en særlig hjemmestyreordning for Færøerne og en særlig selvstyreordning for Grønland. Disse ordninger giver færingerne og grønlænderne et vidtgående selvstyre.