Om håndbogen

Folketingets håndbog om det parlamentariske arbejde, som her foreligger i 4. udgave, er et opslagsværk og et praktisk stykke værktøj til alle med arbejdsopgaver, der kræver viden om parlamentariske arbejdsgange, formalia osv. Håndbogen supplerer Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet.

Håndbogen er en sammenskrivning af bidrag fra en række medarbejdere i Folketingets administrative enheder, som alle har det til fælles, at de i en årrække har beskæftiget sig med det parlamentariske arbejde i Folketingssalen og i udvalgene. Det betyder på den ene side, at en stor mængde informationer og detaljer om arbejdet med lovgivning i Folketinget er med. På den anden side betyder det, at håndbogen kan forekomme tung, hvis læseren kaster sig ud i at læse den i ét stræk fra ende til anden.

Redaktionen har derfor gjort ekstra meget ud af at gøre håndbogen nem at slå op i, dels ved hjælp af kapitelinddelingen, indholdsfortegnelsen og oversigten over de enkelte kapitler, dels ved hjælp af indekset. Den version, som lægges ud på Folketingets hjemmeside www.folketinget.dk, tager ligeledes hensyn til, at der er tale om et opslagsværk.

Netop fordi der er tale om et opslagsværk, har redaktionen også valgt at undgå for mange henvisninger til andre kapitler og afsnit. Alle relevante oplysninger står derfor i deres naturlige sammenhæng, også selv om der på den måde optræder en række gentagelser i håndbogen. FFO er brugt som forkortelse for Folketingets forretningsorden. Ellers anvendes der kun almindelige forkortelser.

Folketinget udgiver en række pjecer med specifik information om udvalgte emner til folketingsmedlemmer, stedfortrædere og ansatte i partier og administrationen. Disse udgivelser opdateres løbende og sendes direkte til målgrupperne. De kan også rekvireres i Folketingets Servicecenter, telefon 33 37 32 99 eller e-mail Servicecenteret@ft.dk, eller hos Folketingets Oplysning, telefon 33 37 33 38 eller e-mail fo@ft.dk.