Afsnit 8.4 Spørgetimen med statsministeren

8.4    SPØRGETIMEN MED STATSMINISTEREN

Fra og med folketingsåret 2013-14 afvikles spørgetime med statsministeren på udvalgte tirsdage kl. 13.00 (FFO § 20, stk. 10). Det meddeles i god tid forinden, hvilke tirsdage der afvikles spørgetime. Det er kun statsministeren og altså ikke andre ministre, der besvarer spørgsmål i spørgetimen, og det er kun lederne af partierne uden for regeringen, der har adgang til at stille spørgsmål her. Partilederne forventes til gengæld at deltage i spørgetimen. Statsministeren kan vælge at indlede spørgetimen med at give Folketinget en orientering i op til 5 minutter om foranstaltninger, der påtænkes iværksat af regeringen, eller om andre offentlige anliggender.

I modsætning til, hvad der gælder for Folketingets spørgetid om onsdagen, er spørgsmålene til spørgetimen ikke kendt på forhånd. Meningen er at undgå mere tekniske spørgsmål, som statsministeren ikke har mulighed for at besvare uden et oplæg fra sine embedsmænd, og at få en mere direkte politisk præget debat om »brede« emner. Statsministeren kan erklære, at statsministeren ikke ønsker at besvare et spørgsmål (FFO § 20, stk. 11).

En spørger har op til 2 minutter til at stille spørgsmålet, hvorefter statsministeren har 2 minutter til at besvare spørgsmålet. Herefter kan spørgeren få ordet op til to gange til at følge op på spørgsmålet, mens statsministeren får et tilsvarende antal gange til at svare. 

Der er ikke adgang til medspørgere i spørgetimen.