Kapitel 8 - Spørgsmål til ministrene

Afsnit 8.1 Oversigt
Afsnit 8.2 Spørgsmål fra enkeltmedlemmer: § 20-spørgsmål
Spørgsmålets indhold, adressat, form, frister og fremgangsmåde, antal, ministerens svar, tilbagetagelse af spørgsmål
Afsnit 8.3 Udvalgsspørgsmål
Spørgsmål til skriftlig besvarelse, samråd
Afsnit 8.4 Spørgetimen med statsministeren