Afsnit 7.1 Forespørgsler

7.1    FORESPØRGSLER 

Et eller flere medlemmer kan tage initiativ til en bred debat i Folketingssalen om et givet emne ved at indlevere en forespørgsel (grundlovens § 53 og FFO § 21).


Når der er behov for en særlig hurtig debat om et aktuelt emne, vil denne kunne finde sted i form af en hasteforespørgsel. De særlige regler, der gælder for afvikling af en hasteforespørgsel, beskrives i afsnit 7.4.

Normalt står der flere medlemmer, eventuelt flere folketingsgrupper, bag en forespørgsel. Det er sædvane, at Folketingets afslutningsdebat finder sted på grundlag af en forespørgsel om, hvad regeringen kan oplyse om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation. Denne forespørgsel stilles af de politiske ordførere for alle grupperne med det største regeringspartis ordfører som første forespørger. Tilsvarende sker det ofte, at alle grupper går sammen om forespørgsler om regelmæssigt gentagne begivenheder som topmøder i EU, forhandlinger i FN-regi og lign.