Kapitel 7 - Forespørgsler og redegørelser

Afsnit 7.1 Forespørgsler
Afsnit 7.2 Proceduren ved forespørgsler
Afsnit 7.3 Forslag til vedtagelse
Behandlingen, længde og indhold, afstemningsrækkefølgen
Afsnit 7.4 Hasteforespørgsler
Afsnit 7.5 Redegørelser fra regeringen
Almindelige redegørelser, statsministerens åbningsredegørelse, andre redegørelser