Afsnit 5.6 Skriftlige henvendelser om lovforslaget

5.6    SKRIFTLIGE HENVENDELSER OM LOVFORSLAGET

Udvalget modtager ofte henvendelser om et lovforslag. Sådanne henvendelser bliver omdelt som udvalgsbilag til det pågældende lovforslag, og udvalget stiller spørgsmål til ministeren om at kommentere henvendelsen. Det gælder også henvendelser, som udvalget har modtaget inden den formelle udvalgshenvisning ved 1. behandling.

Har udvalget inden fremsættelsen af lovforslaget modtaget henvendelser vedrørende det kommende lovforslag, som er omdelt på almindelig del, vurderer Udvalgssekretariatet, om der er grundlag for at genomdele disse henvendelser på lovforslaget og stille spørgsmål om ministerkommentar til henvendelserne.