Afsnit 5.17 Lovforslaget efter 2. behandling

5.17    LOVFORSLAGET EFTER 2. BEHANDLING

Hvis Folketinget vedtager ændringsforslag i forbindelse med 2. behandling af et lovforslag, udfærdiger Lovsekretariatet en ny version af lovforslaget med det indhold, lovforslaget har efter 2. behandling. Denne version udgør grundlaget for den videre behandling af lovforslaget. Ændringsforslag, der stilles efter 2. behandling, skal således stilles til lovforslaget, som det fremtræder efter 2. behandling.

Versionen efter 2. behandling bliver offentliggjort på www.folketingstidende.dk, hurtigst muligt efter at 2. behandling er afsluttet. Folketinget anbefaler, at det pågældende ministerium gennemgår denne version for eventuelle fejl og kontakter den lovteknisk ansvarlige i Folketinget ved tvivlsspørgsmål.

Versionen efter 2. behandling indeholder ikke kun de vedtagne ændringsforslag og de konsekvensændringer, der foretages i den forbindelse, men også rettelser af sproglig og formel karakter. Hvis Folketinget ikke vedtager ændringsforslag ved 2. behandling, foretager Lovsekretariatet de sproglige og formelle rettelser i versionen af lovforslaget som vedtaget ved 3. behandling.