Afsnit 5.15 Ændringsforslag uden for betænkninger

5.15    ÆNDRINGSFORSLAG UDEN FOR UDVALGSBEHANDLINGEN

Det er mest hensigtsmæssigt og overskueligt, at ændringsforslag stilles i betænkningen. Men det forekommer forholdsvis ofte, at ministeren eller folketingsmedlemmer stiller ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandling og uden for tillægsbetænkningen til 3. behandling. Det kan skyldes flere forhold. For det første kan det skyldes, at den, der ønsker at stille ændringsforslag – dvs. ministeren eller udvalgsmedlemmer – først bliver opmærksom på behovet, efter at udvalget har afgivet betænkning. For det andet kan det skyldes, at ændringsforslaget ønskes stillet af et folketingsmedlem, som ikke er medlem af udvalget. 

Der er ingen formel forskel på ændringsforslag stillet i betænkningen og ændringsforslag, der stilles uden for.

Rent praktisk i forhold til udvalget sker der det, at ændringsforslag, der stilles uden for betænkningen, omdeles som bilag til det respektive lovforslag. Ændringsforslag uden for betænkningen offentliggøres desuden på www.folketingstidende.dk senest dagen før behandlingen i Folketingssalen (FFO § 18, stk. 2) – i modsætning til betænkningen, som skal være offentliggjort senest 2 dage før (FFO § 8 a, stk. 2). Af bl.a. lovkvalitetsmæssige grunde bør ændringsforslag, der stilles uden for betænkningen, dog normalt ikke fremkomme, så sent som dagen før forslaget behandles i Folketingssalen, medmindre der er tale om rent tekniske ændringsforslag.

Hvis det ved 2. behandling af et lovforslag ligger klart, at der er ønske om at stille ændringsforslag til 3. behandling, vil det som udgangspunkt være hensigtsmæssigt, at udvalget eller enkelte udvalgsmedlemmer anmoder om, at lovforslaget bliver henvist til fornyet udvalgsbehandling, således at udvalget får mulighed for at behandle og komme med indstillinger vedrørende det pågældende ændringsforslag. Hvis der alene er tale om et rent teknisk ændringsforslag, kan en fornyet udvalgsbehandling dog være unødvendig.

Hvis et lovforslag ikke henvises til fornyet udvalgsbehandling mellem 2. og 3. behandling, forekommer det endvidere forholdsvis ofte, at der alligevel stilles ændringsforslag til 3. behandling. Det kan skyldes, at behovet for ændringsforslaget først opdages efter 2. behandling.