Afsnit 5.14 Udvalgsbehandling efter betænkningsafgivelsen

5.14    UDVALGSBEHANDLING EFTER BETÆNKNINGSAFGIVELSEN

Selv om betænkningen markerer afslutningen af udvalgsbehandlingen, forekommer det ofte, at der også  efter dette tidspunkt er aktiviteter vedrørende lovforslaget i udvalget. Det kan skyldes flere forhold. Der kan f.eks. være stillet spørgsmål sent under udvalgsbehandlingen, hvor udvalget så har besluttet, at det er tilstrækkeligt, at svaret foreligger inden 2. behandling i Folketingssalen. Eller det kan skyldes, at der kommer yderligere henvendelser fra interesseorganisationer m.fl. til udvalget.

Det accepteres desuden i praksis, at udvalgsmedlemmerne kan stille udvalgsspørgsmål efter den formelle afslutning af udvalgsbehandlingen, 

f.eks. hvis et sent modtaget svar eller nye oplysninger om lovforslaget giver anledning til det. Rent praktisk giver dette sig udtryk i, at der i udvalget omdeles bilag til forslaget. En sådan aktivitet finder sted, uden at det nødvendigvis får udvalget til egentlig at genoptage lovforslagets behandling.

Kommer der derimod f.eks. anmodninger om foretræder, eller skal der afholdes samråd, er det nødvendigt, at udvalget formelt genoptager udvalgsbehandlingen af lovforslaget. Se også afsnit 5.3.

Efter den endelige vedtagelse eller forkastelse af et lovforslag ved 3. behandling omdeler udvalgssekretæren ikke yderligere bilag til selve lovforslaget i udvalget. Eventuelle udvalgsdokumenter vedrørende lovforslaget omdeles herefter under udvalgets almindelige del.