Afsnit 4.9 Adgang til udvalgenes dokumenter

4.9    ADGANG TIL UDVALGENES DOKUMENTER

Der omdeles mere end 40.000 dokumenter til Folketingets udvalg i et folketingsår. Dokumenterne består af materiale, der kommer til udvalgene, eller som sendes fra udvalgene. Det kan f.eks. være udvalgsspørgsmål og ministrenes svar på disse, ændringsforslag, udkast til betænkninger, rapporter eller notater, henvendelser fra organisationer eller enkeltpersoner m.v.

De fleste af disse dokumenter findes på Folketingets hjemmeside www.folketinget.dk.

Som udgangspunkt gøres de parlamentariske dokumenter tilgængelige for offentligheden. Det gælder dog ikke udvalgsprotokoller og referater og resumeer af møder i udvalg samt de parlamentariske dokumenter, som er fortrolige eller betegnet som interne.

Et dokument anses for fortroligt, når det er modtaget fra en ekstern part, som ved stempling eller på anden måde har oplyst, at parten betragter dokumentet som fortroligt, eller såfremt det er gjort fortroligt i henhold til § 4, stk. 2, i reglerne om adgang til Folketingets dokumenter m.v. Fortrolige dokumenter fordeles kun til medlemmerne af det pågældende udvalg. Der kan ske yderligere begrænsninger i adgangen til fortrolige dokumenter (eksempelvis kun adgang til at gøre sig bekendt med et fortroligt dokument i udvalgets sekretariat).

Parlamentariske dokumenter, som betragtes som interne, f.eks. fordi de indeholder oplysninger om private, herunder økonomiske, forhold, eller er interne arbejdsdokumenter, gøres tilgængelige for Folketingets medlemmer, ministre, folketingsmedlemmernes og folketingsgruppernes ansatte og ansatte i Folketingets Administration.

Reglerne om adgang til Folketingets parlamentariske dokumenter m.v. fremgår af bilag 1.