Afsnit 4.11 Sekretariatsbetjening

4.11   SEKRETARIATSBETJENING

Folketingets udvalg betjenes af Udvalgssekretariatet. Det Internationale Sekretariat betjener Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn og delegationerne. Lovsekretariatet betjener Udvalget for Forretningsordenen og Udvalget til Valgs Prøvelse.

Til hvert udvalg er der knyttet en eller flere udvalgssekretærer med en samfundsvidenskabelig uddannelse og en til to kontormedarbejdere.

Udvalgets sekretariat rådgiver formanden og udvalgets medlemmer om udvalgsarbejdet, herunder planlægningen af møder, konferencer/ høringer, besøg og rejser. Medarbejderne i sekretariatet hjælper med at stille udvalgsspørgsmål og fremskaffe oplysninger til brug for udvalgsarbejdet. Sekretariatet hjælper også med at formulere ændringsforlag, betænkningsbidrag, bidrag til beretninger m.v. En af udvalgssekretariaternes kerneydelser er at bistå folketingsmedlemmerne med at udarbejde og fremsætte lov- og beslutningsforslag, de såkaldte private forslag.

Meget ressourcekrævende opgaver vil normalt kun blive iværksat efter beslutning i udvalget og ikke efter ønske fra et enkelt medlem.

Udvalgets sekretariat kan ikke påtage sig at lave politiske taleudkast el.lign. til enkeltmedlemmer eller at udarbejde politisk baggrundsmateriale m.v. til medlemmer.

Endelig findes der under Det Internationale Sekretariat en gruppe af konsulenter, som udarbejder forskellige typer af notater, nyhedsbreve og redegørelser. Konsulenternes arbejde skal støtte medlemmerne i deres parlamentariske arbejde på EU-området og det udenrigspolitiske område og i forbindelse med udvalgte samfundsøkonomiske og finansielle problemstillinger. Bistanden er især rettet mod de udvalg og delegationer, som beskæftiger sig med ovennævnte sagsområder.