Afsnit 4.10 Udvalgs og delegationers hjemmesider

4.10    UDVALGS OG DELEGATIONERS HJEMMESIDER

Udvalgene og delegationerne har deres egen side på Folketingets hjemmeside www.folketinget.dk. Her er der link til de forskellige udvalgs og delegationers sammensætning og en beskrivelse af deres arbejdsområde. På udvalgenes og delegationernes sider kan man også klikke sig frem til de lovforslag, beslutningsforslag og udvalgsdokumenter, som pågældende udvalg eller delegation arbejder med. Der er ligeledes vejledning i, hvordan man kan kontakte udvalget eller delegationen, ligesom der er link til udvalgets kalender og lyd- og tv-optagelser fra åbne samråd, og man kan læse nyheder fra udvalget eller delegationen.