Afsnit 3.6 Henvisninger til udvalgene

3.6    HENVISNINGER TIL UDVALGENE

Ved afslutningen af 1. behandling foreslår formanden normalt forslaget henvist til et bestemt udvalg, men forslaget kan i sjældne tilfælde gå direkte til 2. behandling uden udvalgsbehandling. Spørgsmålet om, hvilket udvalg det skal være, har forinden været drøftet på det møde, som folketingssekretæren og repræsentanter for folketingsgrupperne holder hver onsdag. Efter 2. behandling skal Folketinget tage stilling til, om udvalget skal behandle forslaget igen. F.eks. kan udvalget tilkendegive ønske herom i betænkningen. Formanden foreslår oftest, at forslaget går direkte til 3. behandling uden fornyet udvalgsbehandling, medmindre der gøres indsigelse. Hvis en ordfører gør indsigelse eller allerede under behandlingen i Folketingssalen har fremsat ønske om ny udvalgsbehandling, følger formanden normalt dette forslag uden afstemning, selv om det formelt er Folketinget, der afgør spørgsmålet.