Afsnit 3.5 Efter forhandlingernes afslutning

3.5   EFTER FORHANDLINGERNES AFSLUTNING

Er forhandlingerne sluttet, kan ingen få ordet fra talerstolen – heller ikke til procedurespørgsmål – men medlemmerne kan fra deres pladser besvare formandens forskellige processuelle spørgsmål, f.eks. om de ønsker afstemning om ændringsforslag eller fornyet udvalgsbehandling.