Afsnit 3.4 Afbrydelse af behandlingen

3.4    AFBRYDELSE AF BEHANDLINGEN

Folketinget kan på ethvert trin af en sags behandling afbryde behandlingen og henvise et forslag til prøvelse i et udvalg (FFO § 9).

Enkelte gange har Folketinget henvist et forslag til udvalgsbehandling, straks efter at det var fremsat. Det har også været på tale at afbryde en 1. behandling på grund af manglende høringssvar, men det forblev ved ønsket herom. Derimod henvises næsten alle lovforslag til et udvalg efter 1. behandling i Folketingssalen.

Afbrydelse af 2. behandling kan finde sted i sjældne tilfælde. Dette skyldes sædvanligvis et ønske om at undgå afstemning i Folketingssalen om ændringsforslag. Behandlingen i Folketingssalen sættes herefter i bero, indtil udvalgsbehandlingen er slut. Undertiden afbryder Folketinget 3. behandling af et lovforslag med den begrundelse, at der er fremkommet nye oplysninger.

Når et medlem fremsætter forslag om at afbryde behandlingen af et lovforslag, giver Folketingets formand normalt straks mulighed for en forhandling mellem ordførerne efter reglerne om korte bemærkninger. På den måde bliver formanden også selv orienteret om gruppernes indstilling, herunder om, hvorvidt formanden kan betragte et forslag om afbrydelse som vedtaget uden afstemning.