Afsnit 3.1 Fremsættelsen

3.1         FREMSÆTTELSESTALEN

Den formelle forelæggelse af et forslag i Folketinget foregår i dag ved en kortfattet skriftlig sammenfatning af forslagets hovedpunkter, som offentliggøres på en af Folketingets hjemmesider, når formanden har sagt fra talerstolen, at forslaget er fremsat.

Oprindelig var fremsættelsestalen mundtlig, som udtrykket antyder, men siden folketingsåret 1992-93 har den mundtlige fremsættelsesform ikke været anvendt.

Lovforslag bør normalt fremsættes senest den 1. april, hvis ministeren ønsker, at forslaget gennemføres i det pågældende folketingsår (FFO § 10, stk. 3). Hvis et lovforslag fremsættes efter den 1. april, bør der i fremsættelsestalen stå en begrundelse for den sene fremsættelse. Desuden bør ministeren oplyse, om forslaget ønskes gennemført i det pågældende folketingsår.

Hvis ministeren ønsker en dispensation, så et lovforslag bliver behandlet på mindre end 30 dage, bør ministeren også oplyse og begrunde dette i fremsættelsestalen. Efter forretningsordenen må 3. behandling af lovforslag nemlig ikke finde sted, før 30 dage efter at lovforslaget er fremsat (FFO § 13, stk. 1).

Hvis et lovforslag fra regeringen ikke har været i høring, eller hvis høring først sker samtidig med fremsættelsen, bør ministeren oplyse det i fremsættelsestalen sammen med en begrundelse herfor. Ønsker ministeren en 1. behandling, inden høringssvar og kommenteret høringsoversigt er sendt til Folketinget, bør dette også stå i fremsættelsestalen.