Kapitel 2 - Lovforslag og beslutningsforslag

Afsnit 2.1 Regeringsforslag
Samlelove.
Afsnit 2.2 Private forslag
Forslag fra folketingsmedlemmer og forslag fra udvalg.
Afsnit 2.3 Fremsættelsen
Fremsættelse af regeringsforslag og fremsættelse af private forslag.
Afsnit 2.4 Tilbagetagelse af forslag
Afsnit 2.5 Ændringsforslag
Fremgangsmåden ved ændringsforslag, bistand til ændringsforslag, konsekvenser af ændringsforslag, "ændringer" i bemærkningerne, høring over lovforslag og tilbagetagelse af ændringsforslag.