Afsnit 10.6 Folketingets arkiv - udvalgsbilag

10.6    FOLKETINGETS ARKIVUDVALGSBILAG

Folketinget har sit eget arkiv, der rummer arkivalier, dvs. utrykt materiale vedrørende det politiske arbejde, fra 1848 til og med den senest afsluttede folketingssamling samt arkivalier fra Rigsdagens/Folketingets Administration. Den politiske del af arkivet består for størstedelens vedkommende af arbejdspapirer fra arbejdet i Folketingets stående udvalg og andre udvalg. Arkivet har siden 1931 været placeret i Folketingets Bibliotek.