Afsnit 10.5 Linkpakker til ugens debatter i Folketingssalen

10.5    LINKPAKKER TIL UGENS DEBATTER I FOLKETINGSSALEN

Biblioteket udarbejder elektronisk baggrundsmateriale til 1. behandling af lov- og beslutningsforslag og til forespørgsels- og redegørelsesdebatter.

Baggrundsmaterialet består af en linkpakke med link til gældende lovgivning samt de publikationer m.v., der henvises til i bemærkningerne. Der er henvist til eventuelle tidligere debatter af samme art, relevant litteratur, avis- og tidsskriftsartikler og relevante hjemmesider.

Baggrundsmaterialet publiceres på Folketingets hjemmeside i forbindelse med den enkelte sagsoversigt senest fredag kl. 12 i ugen før 1. behandling/forhandling i salen.