Afsnit 10.3 Folketingets hjemmeside - www.folketinget.dk

10.3    FOLKETINGETS HJEMMESIDE – WWW.FOLKETINGET.DK

På www.folketinget.dk kan man bl.a. finde følgende:

  • Folketingets nyheder, kalender, dagsordener og ugeplaner. Det er muligt at tegne et skræddersyet abonnement på netop de dele af det parlamentariske arbejde, som man interesserer sig for.
  • Information om folketingsmedlemmerne, Folketingets udvalg og arbejde, Christiansborg og Folketingets Administration. Hvert medlem har sin egen medlemsside med cv, oversigt over udvalgsposter og ordførerskaber, link til medlemmets aktuelle parlamentariske arbejde samt oplysninger om hverv og økonomiske interesser. Hvert udvalg og delegation har også en side med information, kalender og nyheder om udvalgets arbejde. Desuden vises udvalgets sammensætning og sekretariat, og der er en formular til brug for skriftlige henvendelser til udvalget.
  • Alle de parlamentariske dokumenter, der indgår i Folketingets arbejde: lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, udvalgsbilag, § 20-spørgsmål, referater m.v. Folketingets hjemmeside indeholder dokumenter fra og med folketingsåret 2004-05, 1. samling. Dokumenterne fra samlingerne fra 1985-86 til 2003-04 er tilgængelige i et webarkiv på en særskilt hjemmeside. Det er dog muligt fra www.folketinget.dk at søge efter dokumenter i alle samlinger fra 1985-86 og få dem vist i et samlet søgeresultat, hvor linket til det enkelte dokument går enten til www.folketinget.dk eller til webarkivet.

Folketingets hjemmeside opdateres løbende, og abonnementsmail udsendes også løbende umiddelbart efter frigivelsen af dokumenterne. 

Interne og fortrolige bilag er ikke tilgængelige på hjemmesiden og sendes derfor heller ikke i abonnement.