Afsnit 10.2 Tv fra Folketinget

Tv-kanalen FOLKETINGET, web-tv - direkte møder og video on demand

10.2    TV FRA FOLKETINGET

Folketingets debatter transmitteres både på tv-kanalen FOLKETINGET og som web-tv på www. folketinget.dk, hvor debatterne også kan genses som video on demand.
10.2.1    TV-KANALEN FOLKETINGET
Tv-kanalen FOLKETINGET transmitterer direkte fra Folketinget hver dag året rundt. Kanalen er gratis og giver mulighed for at følge Folketingets arbejde tæt, både i Folketingssalen og i udvalgene. FOLKETINGET transmitterer alle møder i Folketingssalen i deres fulde længde. Desuden sender kanalen fra åbne samråd, udvalgenes høringer og temamøder samt fra udvalgte møder i Europa- Parlamentet. Kanalen kan også ses som web-tv på Folketingets hjemmeside.
10.2.2 WEB-TV – DIREKTE MØDER OG VIDEO ON DEMAND
Folketingets hjemmeside har en tv-side, hvor det er muligt at følge Folketingets debatter direkte på fire forskellige tv-kanaler. Her transmitteres møderne i Folketingssalen, Europaudvalgets møder og nogle af de åbne samråd og høringer, der finder sted på Christiansborg. Der er mulighed for at spole i de direkte transmissioner, der sendes på tv-siden.

Tv-siden har også en video on demand-funktion, så man kan se eller gense alle de møder, der er optaget siden starten af folketingsåret 2010-11. Tv-optagelserne er desuden integreret i mødereferaterne på hjemmesidens dokumentdel, hvilket betyder, at man finder videoerne sammen med de skriftlige referater, når man slår en sag op via et sagsnummer. Videoerne har her samme opdeling som referaterne, så det er muligt at klikke rundt mellem talerne og vælge nøjagtig de dele af mødet, man ønsker at se.