Tronfølgeloven

Tronfølgeloven af 27. marts 1953
Med ændring af 12. juni 2009.