Grundlovens paragraf 54

§ 54

Andragender kan kun overgives til Folketinget ved et af dettes medlemmer.