Grundlovens paragraf 21

§ 21
Kongen kan for folketinget lade fremsætte forslag til love og andre beslutninger.