Grundlovens paragraf 7

§ 7
Kongen er myndig, når han har fyldt sit 18. år. Det samme gælder tronfølgeren.