Grundlovens paragraf 5

§ 5 

Kongen kan ikke uden folketingets samtykke være regent i andre lande.