Grundlovens paragraf 4

§ 4 
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.