Grundlovens paragraf 1

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.