Forretningsordenens § 39

§ 39

Stk. 1. Der udarbejdes referat af Folketingets forhandlinger, som offentliggøres på en af Folketingets hjemmesider

Stk. 2. Formanden kan bestemme, at udsendelse i elektronisk form eller omdeling i papirform til medlemmerne af et dokument relateret til arbejdet i Folketingssalen kan træde i stedet for offentliggørelse på en af Folketingets hjemmesider med den virkning, at forretningsordenens frist for offentliggørelse af det pågældende dokument anses for overholdt.