Forretningsordenens § 14

§ 14

Stk. 1. Ved fremsættelsen og behandlingen af lovforslag gælder de i bilaget til denne forretningsorden fastsatte taletider, jf. dog § 28.