Publikationer

Din søgning gav 30 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Danmarks Riges Grundlov

Grundlovens 89 paragraffer, Tronfølgeloven 7 paragraffer og Lov om ændring af tronfølgeloven 2 paragraffer. Til brug i undervisningen og til opslag.

Emne: Grundloven

Type: Bog

Derfor grundloven

Studiehæftet præsenterer grundlovens indhold og baggrund. Målet er at give eleverne en grundlæggendeviden om grundloven som fundament for det danske demokrati og dens betydning i samfundet og for denenkelte borger.

Emne: Grundloven

Type: Pjece

Målgruppe: 8. og 9. klassetrin

Antal sider: 20

EU og Folketinget

Studiehæftet introducerer eleverne til EU. Hæftet beskriver EU’s opbygning og historie, herunder Folketingets rolle i EU’s beslutningsproces. Derudover får eleverne indblik i, hvordan EU påvirker deres egen hverdag. 3. udgave udkom i marts 2012. Publikationen kan ikke længere bestilles.

Emne: Folketinget, Undervisningsmateriale

Type: Pjece

Målgruppe: 8. og 9. klassetrin

Antal sider: 20

Folketinget

Hæftet handler om det danske folkestyre, Christiansborg, Folketingets udvalg og lovgivningsprocessen fra idé til lov. Hæftet indgår i Folketingets serie af informationsark med oplysninger, tal og fakta om Folketinget, medlemmerne, Folketingets arbejde og opgaver, Christiansborg, partierne, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU.

Emne: Folketinget, Undervisningsmateriale

Type: Pjece

Antal sider: 12

Folketinget i arbejdstøjet

Studiehæftet beskriver og forklarer de grundlæggende elementer i det politiske arbejde i Folketinget. Hæftet er inddelt i fire overskuelige afsnit og er forsynet med faktabokse og tekstsider, hvor begreber og arbejdsgange i Folketinget forklares.

Emne: Folketinget

Type: Pjece

Målgruppe: 8. og 9. klassetrin

Antal sider: 20

Folketingets Europaudvalg

Europaudvalget hedder egentligt Folketingets Europaudvalg. Som navnet antyder, er det et udvalg i Folketingets, der specielt beskæftiger sig med EU-sager. Udvalgets hovedopgave er at udøve parlamentarisk kontrol med regeringens EU-politik.

Emne: Folketinget, Undervisningsmateriale

Type: Pjece

Målgruppe: Alle

Antal sider: 24

Folketingsplakat

Plakat med billeder af Folketingets 179 medlemmer pr. 1. december 2015. Plakaten oplyser om medlemmernes navn, fødselsår, valgkreds og parti. Plakaten er trykt i formatet A1.

Emne: Folketinget

Folketingssalen

Informationsarket fortæller om Folketingssalen og dens indretning. Desuden viser arket en plan over medlemmernes placering i salen. Arket indgår i Folketingets serie af informationsark med oplysninger, tal og fakta om Folketinget, medlemmerne, Folketingets arbejde og opgaver, Christiansborg, partierne, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU.

Emne: Folketinget

Antal sider: 4

Forretningsorden for Folketinget

Forretningsorden for Folketinget 2016. Arbejdsform og forretningsgange i Folketinget.

Emne: Folketinget

Type: Bog

Antal sider: 90

Håndbog i folketingsarbejdet

Håndbog i Folketingsarbejdet handler om tilrettelæggelsen af arbejdet i Folketinget, fremsættelse af forslag, udarbejdelse af private forslag, udvalgsarbejdet, opstilling af ændringsforslag, m.m.

Emne: Folketinget

Type: Bog

Antal sider: 234

Min grundlov

Grundloven består af 89 paragraffer, der bl.a. beskriver magtens fordeling i samfundet og borgernes rettigheder. ”Min grundlov” indeholder grundlovens paragraffer med supplerende kommentarer. Hver paragraf er forklaret på letforståeligt dansk.

Emne: Grundloven, Undervisningsmateriale

Type: Bog

Målgruppe: Alle

Antal sider: 116

My Constitutional Act with explanations

The Constitutional Act is Denmark's Constitution. It comprises 89 sections that describe the distribution of power in society and the rights of citizens, among other matters. "My Constitutional Act" contains the sections of the Constitution with supplementary comments. Each section is explained in easily understandable language.

Emne: Engelsk

Type: Bog

Målgruppe: Alle

Antal sider: 56

Parliamentary Election Act of Denmark

Parliamentary Election Act of Denmark

Emne: Engelsk

Type: Bog

Spillet om lovforslag

Rollespil om den politiske verden til skoleelever. I spillet mødes meninger, forhandlingsevner afprøves og af og til må man bøje sig, for at få et flertal bag sig.

Emne: Undervisningsmateriale, Folketinget

Type: Undervisning

Målgruppe: 8. og 9. klassetrin

Antal sider: 52

Standing Orders of the Folketing

Standing Orders of the Folketing

Emne: Engelsk

Antal sider: 99

The Constitutional Act of Denmark

The Constitutional Act of Denmark

Emne: Engelsk

Type: Bog

Antal sider: 39

The Folketing

This leaflet provides you with an introduction to Danish democracy as exerted at Christiansborg Palace. It is one of a series of fact sheets dealing with general elections, MPs, parliamentary work and tasks; Christiansborg Palace and the political parties.

Emne: Engelsk

Antal sider: 12

The Parliamentary Electoral System in Denmark

This publication has two aims. First, to provide a brief description in English of the Danish electoral system of proportional representation (PR) for the Folketing, the Danish unicameral parliament; second, to give an account of the current national election administration system. Special emphasis is given to items which are considered particularly interesting in a comparative perspective, such as the establishment and updating of an electoral register, and the handling of advance voting.

Emne: Engelsk

Type: Bog

Antal sider: 40

The Parliamentary System of Denmark

"The Parliamentary System of Denmark" gives an outline of Danish democracy and explains how the Danish parliamentary system works.

Emne: Engelsk

Type: Bog

Antal sider: 22

Vejledning til formænd for stående udvalg

Formålet med Præsidiets vejledning er at give udvalgsformænd – herunder ikke mindst nyvalgte udvalgsformænd – et godt grundlag for og et praktisk redskab til at kunne udføre arbejdet som udvalgsformand.

Emne: Folketinget

Type: Pjece

Målgruppe: Alle

Antal sider: 28

Velkommen til Folketinget

Christiansborg er centrum for folkestyret i Danmark. Her ligger landets parlament, Folketinget, hvor de 179 folkevalgte medlemmer diskuterer og vedtager de love, landet skal regeres efter.

Emne: Folketinget, Undervisningsmateriale

Type: Pjece

Antal sider: 8

Året der gik i Folketinget 2008-09

Magasinet giver et tilbageblik på folketingsåret 2008-09. Det handler om det parlamentariske arbejde og arbejdet i Folketingets Præsidium. Læs bl.a. om sager, begivenheder og beslutninger, der satte deres præg på folketingsåret, og om tal og tendenser i Folketingssalen og i udvalgene. Magasinet byder desuden på artikler om de særlige aktiviteter og opgaver, der i øvrigt har været fokus på i Folketinget og i Folketingets Administration – en arbejdsplads med godt 400 ansatte.

Emne: Årsberetninger

Antal sider: 64

Året der gik i Folketinget 2009-10

Magasinet giver et tilbageblik på folketingsåret 2009-10. Det handler om det parlamentariske arbejde og arbejdet i Folketingets Præsidium. Læs bl.a. om sager, begivenheder og beslutninger, der satte deres præg på folketingsåret, og om tal og tendenser i Folketingssalen og i udvalgene. Magasinet byder desuden på artikler om de særlige aktiviteter og opgaver, der i øvrigt har været fokus på i Folketinget og i Folketingets Administration – en arbejdsplads med godt 400 ansatte.

Emne: Årsberetninger

Antal sider: 73

Året der gik i Folketinget 2010-11

Folketingets årsberetning giver et tilbageblik på folketingsåret 2010-11. ”Året der gik i Folketinget” beskriver bl.a. tal og tendenser i det politiske arbejde i Folketingssalen og udvalgene. Få f.eks. en forklaring på, hvorfor mødelængden i Folketingssalen var markant kortere i det forgangne år end i de foregående år. Temaartiklen ”Folketingsvalg 2011” giver et indblik i, hvad der optager medarbejderne i Folketingets Administration i forbindelse med et folketingsvalg. Og i ”Nyt fra Folketinget 2010-11” opridses de projekter, begivenheder og beslutninger, der i øvrigt har været på dagsordenen i folketingsåret 2010-11. Læs bl.a. om et nyt tv-site på folketinget.dk, der har gjort Folketinget til et førende parlament i forhold til åbenhed og tilgængelighed til det parlamentariske arbejde.

Emne: Årsberetninger

Antal sider: 26

Året, der gik, i Folketinget 2011-12

Folketingets årsberetning giver et tilbageblik på det politiske arbejde i Folketingssalen og udvalgene i folketingsåret 2011-12. Den parlamentariske beretning indeholder nøgletal for det politiske arbejde og beskriver sager, der satte deres præg på folketingsåret. Flere af disse var også temaet for henvendelser til Folketingets Oplysning, hvilket kan læses af top ti over oftest stillede spørgsmål. I statistikdelen over det parlamentariske arbejde i Folketinget 2011-12 kan du bl.a. se en opgørelse over hvor mange spørgsmål de enkelte folketingsmedlemmer stillede i salen, ligesom der findes tabeller over antallet af lovforslag, beslutningsforslag, afholdte samråd og udvalgsdokumenter. I det daglige politiske arbejde indgås der til stadighed forlig, aftaler, forståelser etc. mellem de politiske partier. Årsberetningen indeholder en kort beskrivelse af de vigtigste forlig og aftaler. Der er også tal og fakta fra Folketingets Administration, som f.eks. et organisationsdiagram, personaleoplysninger og omtale af strategiske projekter og indsatsområder.

Emne: Årsberetninger

Antal sider: 62

Din søgning gav 30 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Din bestilling Antal