Dine personoplysninger

Information om behandling af dine personoplysninger, når du kontakter Folketingets Besøgstjeneste.

Folketingets Besøgstjeneste behandler alle henvendelser elektronisk. Det betyder, at når vi opretter en booking til dig, registrerer vi din henvendelse i vores it-system.

Ved at kontakte Folketingets Besøgstjeneste giver du samtykke til, at vi må behandle de oplysninger om dig, som du har givet os.

Når vi registrerer oplysninger om dig, skal vi give dig en række oplysninger. Det står i artikel 13 i EU´s databeskyttelsesforordning. Du finder disse oplysninger nedenfor.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Folketingets Administration er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har givet til Folketingets Besøgstjeneste. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Folketingets Administration
Christiansborg
1240 Københavns K
Telefon: +45 3337 5500
E-mail: folketinget@ft.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: christina.ringvard@ft.dk
Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, bør du i stedet benytte sikker e-mail.

På telefon: + 45 3337 5500

Ved brev: Folketingets Administration, Att. databeskyttelsesrådgiveren, Christiansborg 1240 København K.

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • For at planlægge dit besøg i Folketinget og til statistikformål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger primært af artikel 6, stk. 1, litra a databeskyttelsesforordningen.

Vi behandler kun de personoplysninger om dig, som du selv har givet os. Vi har kun brug for dit navn, dit telefonnummer, din e-mailadresse og eventuelt oplysninger om det firma, den skole eller den forening, du kommer fra.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre enheder i Folketingets Administration og kun i det omfang, det er nødvendigt for at besvare din henvendelse og planlægge dit besøg.

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores bookingsystem.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan det betyde at dit besøg i Folketinget ikke kan gennemføres.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.


 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du finder den på Datatilsynets hjemmeside.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.