Permanent sikring af Christiansborg

Smukke lyse kugler i nordisk granit kommer fremover til at pryde Slotspladsen foran Christiansborg Slot. Granitkuglerne rammer på en gang pladsen ind som demokratisk samlingspunkt, og øger sikkerheden omkring Christiansborg. Gæster kan besøge Tårnet via Indre Slotsplads, mens arbejdet med Slotspladsen står på. 

Tegning over slotspladsen
Større

 

Arbejdet med at sikre Christiansborg Slotsplads permanent er i gang. Christiansborg får en permanent områdesikring, der forhindrer biler uden lovligt ærinde at komme ind på området. Der har i nogle år været en midlertidig løsning med granitblokke omkring Slotspladsen. Den vedtagne plan fra 2016 er tænkt sammen med både Christiansborgs arkitektur, Slotspladsen og det omkringliggende byområde.

Slotspladsen som et demokratisk samlingspunkt

Slotspladsen har en lang historie som folkeligt mødested. Den nye plan lægger derfor vægt på at bevare pladsen som samlingspunkt for demonstrationer og andre begivenheder.  
 
De nuværende granitblokke bliver fremover udskiftet med granitkugler, der er 112 centimeter i diameter. Granitkuglerne kommer til at stå i et ubrudt cirkelslag fra Christiansborg Slotskirke og til indgangen til Rigsdagsgården fra Slotsholmsgade og de bliver hugget af lys nordisk granit, som er af samme materiale, som anvendes på Christiansborgs facade. 
 
To steder i cirkelslaget af granitkugler vil der blive anbragt sænkbare pullerter, så officielle biler kan køre ind på Slotspladsen. Men derudover vil der fremover ikke være adgang for køretøjer på Slotspladsen.
 
Projektet lægger op til en flot og fremtidssikret løsning, der både øger sikkerheden på Christiansborg og samtidigt bevarer Slotspladsen som et demokratisk samlingspunkt.
 
De 10 nuværende træer bliver erstattet af 12 store nyplantede træer langs Slotsholmskanalen, i grupper af 3 som den oprindelige beplantning langs kanalen.

Adgang til Tårnet via Indre Slotsgård

På grund af det omfattende arbejde med at restaurere Slotspladsen foran Christiansborg, kan man i perioden fra slutningen af juli 2017 til april 2018 ikke besøge Tårnet via Slotspladsen. I stedet kan gæster komme op i Tårnet via Indre Slotsplads, som vist på kortet nedenfor. 

Indgang til Tårnet