Folketinget vil få flere unge til at stemme

Flere førstegangsvælgere stemmer, hvis de modtager en opfordring til at stemme lige inden et valg. Det viser nyere forskning. Derfor udsender Folketinget Min grundlov med en hilsen fra Folketingets formand inden hvert valg.  

Min grundlov
Større

At stemme er en vanesag

Hvis ikke du begynder at stemme som ung, bliver det sværere at komme hen til valgurnerne fremover. Forskning viser nemlig, at jo før man tager sit demokratiske medborgerskab på sig og begynder at stemme, jo større er chancen for, at man bliver ved med det gennem livet. Det at stemme er i høj grad et vanespørgsmål, og derfor har tiltag, der øger valgdeltagelsen ved et valg også en effekt ved de efterfølgende valg. 

Folketinget vil gerne øge førstegangsvælgernes deltagelse i demokratiet, og derfor lander bogen Min grundlov i postkassen hos alle førstegangsvælgere sammen med en hilsen fra Folketingets formand et par dage før kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017. 

Min grundlov er frit tilgængelig for alle interesserede og kan rekvireres gratis via Folketingets hjemmeside. 

Hvad er Min grundlov?

Min grundlov er en kommenteret udgave af grundloven, hvor højesteretsdommer Jens Peter Christensen forklarer grundlovens paragraffer og sætter dem ind i moderne kontekst. 

Et eksempel herpå er § 13 i grundloven: 

§ 13

Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.

Kommentar:

Dronningen har en ganske særlig retsstilling. Hun kan ikke drages til ansvar. Hun skal godt nok overholde landets love, men hun kan ikke anklages og dømmes af domstolene. Til gengæld har dronningen heller ikke nogen magt. Det er nemlig ministrene, der har ansvaret for det, regeringen laver. Ministrenes ansvar er bestemt nærmere i en særlig lov, der hedder ministeransvarlighedsloven. Den er fra 1964.

Alle førstegangsvælgere modtager Min grundlov

Min grundlov udgives og udsendes af Folketinget som et led i ønsket om at engagere danskerne i demokratiet. Siden 2005 har alle førstegangsvælgere modtaget Min grundlov det år, de blev stemmeberettiget. Og forskning viser, at tiltaget har øget valgdeltagelsen blandt førstegangsvælgerne. 

Endnu større effekt har det imidlertid at udsende Min grundlov til førstegangsvælgerne lige inden et valg. Derfor har landets unge siden 2013 modtaget Min grundlov sammen med en hilsen fra Folketingets formand i dagene op til kommunal- og regionsvalg eller folketingsvalg. 

Førstegangsvælgere er både nye danske statsborgere samt de unge, der er fyldt 18 år inden et valg. I alt bliver Min grundlov udsendt til ca. 120.000 danskere inden kommunal- og regionsvalget 2017.