Ansøgning om privilegeret adgang for journalister


Kriterier for tildeling af priviligeret adgang

Præsidiet vil i sin beslutning om tildeling af privilegerede adgange lægges vægt på følgende kriterier:
 
  • privilegeret adgang er forbeholdt medier med redaktionelle medarbejdere, som kommer i Folketinget på tilnærmelsesvis daglig basis og dermed har Folketinget som primær arbejdsplads
  • medier, der i høj grad beskæftiger sig med formidling af aktuel folketingspolitik, kan opnå privilegeret adgang
  • mindst halvdelen af mediets indhold skal være redaktionelt stof, hvoraf mindst en tredjedel skal være egenproduceret med henblik på offentliggørelse via det pågældende medie
  • mediet skal være landsdækkende, forstået således, at mediet udkommer eller er tilgængeligt i store dele af Danmark. medier med meget stor regional udbredelse kan også komme i betragtning
  • mediet skal have en redaktion på minimum tre lønnede redaktionelle medarbejdere, hvoraf hovedparten skal have arbejdssted uden for Christiansborg
  • Grønlandske, færøske, public service-medier og medier fra det danske og tyske mindretal har en særstilling
  • mediet skal være i drift
 
Folketinget samarbejder med foreningen Folketingets Presseloge, der er pligtig at optage medier, der af Folketinget er tildelt privilegeret adgang, som medlemmer. Foreningen varetager forbindelsen mellem medlemmer af Presselogen og Folketinget, herunder administration af de af Folketinget til Folketingets Presseloge tildelte kontorer.

Stamoplysninger
Mediets type
Information om mediet
Indgår mediet i redaktionelt samarbejde med andre medier

Mediet udkommer
Mediet udkommerMediet er tilgængeligt

Begrundelse for ansøgning
Ønskes én eller flere faste arbejdspladser?

Hvis nej, ønsker mediet kun adgangskort?