Folketinget udpeger forskergruppe til at undersøge bemyndigelser i lovgivningen

08.06.2018

Folketingets Præsidium har bevilget 1 million kroner til et forskningsprojekt, der skal undersøge omfanget, karakteren og rækkevidden af de bemyndigelser, som Folketinget giver ministre i lovgivningen.


Forskningsprojektet skal også undersøge, om der kan opstilles et sæt generelle principper for arbejdsfordelingen mellem lovgivningsmagten i Folketinget og den udøvende regeringsmagt, når det drejer sig om, hvem der fastsætter regler.

Baggrunden for projektet er, at en stor del af de love, Folketinget vedtager, indeholder bemyndigelser til regeringen til at fastsætte detaljerede regler i f.eks. bekendtgørelser. Der er et bredt ønske i Folketinget om at få mere viden om, hvordan regeringer benytter disse bemyndigelsesbestemmelser, herunder om udviklingstendenser gennem de senere år og variationer mellem de forskellige politikområder. 

Efter et åbent opslag har Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget nu udpeget en forskergruppe fra Aarhus Universitet til at gennemføre forskningsprojektet. 

Forskergruppen består af professor emeritus, Jørgen Grønnegaard Christensen, professor i offentlig ret, dr. jur., Jørgen Albæk Jensen, professor i statskundskab, ph.d., Peter Bjerre Mortensen, og lektor i statskundskab, ph.d., Helene Helboe Pedersen.

”Jeg ser frem til, at projektet kan gøre os klogere på magtforholdet mellem Folketinget og regeringen. Folketinget vedtager hvert år en stribe bemyndigelser, men vi ved ikke nok om, hvordan skiftende regeringer bruger dem, ” siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. 

Hun siger videre: ”Det er min ambition at styrke Folketinget i rollen som lovgiver, og jeg håber, at vi med forskningsprojektet får en større viden, der kan bidrage til at klargøre magtbalancen mellem Folketinget og regeringen. ”

Projektet forventes afsluttet ultimo oktober 2019.
 

Se flere nyheder fra Folketinget